...

telefon: + 48 695 48 08 65

e-mail: szkolkabijak@gmail.com

Drzewka 2-letnie

 • Gala Dark Baron®/ M9
 • Wilton’s Star (Red Jonaprince Select®) / M9
 • King® Roat Red Delicious / M9
 • Golden Delicious Reinders® / M9
 • Red Jonaprince® / M9
 • Muna® / M9
 • Red Boskoop / M9
 • Empire / M9

Drzewka 1-roczne

 • Gala Dark Baron® / M9
 • King® Roat Red Delicious / M9
 • Prof. Sprenger / M9

Drzewka 7-miesięczne

 • Wilton’s Star (Red Jonaprince Select®) / M9
 • Golden Delicious Reinders® / M9
 • Gala Schniga® SchniCo / M9

Produkcja szkółkarska

Większość produkowanych w szkółce drzewek owocowych rozmnażana jest przez szczepienie zimowe w ręku. Część popularnych odmian jabłoni produkujemy poprzez okulizacje w miesącach letnich.

Zobaczcie poniżej jak wygląda nasza aktualna PRODUKCJA W SZKÓŁCE .

Drzewka 2-letnie [jesień 2023]

 • Gala Dark Baron® M9
 • Wilton’s Star (Red Jonaprince Select®)  M9
 • King® Roat Red Delicious M9
 • Golden Delicious Reinders® M9
 • Goala Schniga® SchniCo M9
 • Muna® M9
 • Red Jonaprince® M9
 • Red Boskoop M9
 • Evereste M9
 • Prof. Sprenger M9
 • Golden Hornet M9

Drzewka 1-roczne [jesień 2023]

 • Gala Dark Baron® M9
 • King® Roat Red Delicious M9
 • Gala B120714 M9
 • Gala Schniga® SchniCo M9
 • Lutówka / Czereśnia ptasia Alkavo
 • Nefris / Czereśnia ptasia Alkavo

Drzewka 7-miesięczne [jesień 2023]

 • Gala Dark Baron® M9
 • Wilton’s Star (Red Jonaprince Select®) M9
 • King® Roat Red Delicious M9
 • Golden Delicious Reinders® M9
 • Gala Schniga® SchniCo M9
 • Gala B120714 ® M9
Odtwórz wideo
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.